Indkøringsprocess

Indkøring af børn i vuggestuen Sjællandshuse:

 


Børn er forskellige og reagerer forskelligt på at starte i vuggestue. Der er mange nye indtryk, voksne og andre børn, som både barn og forældre skal vænne sig til.

Det er vigtigt, at forældre og personale får/har en tæt kontakt, små ændringer kan aftales fra dag til dag. Det er vores erfaring, at indkøringen tager mellem 1 til 2 uger. Hvert barn får tilknyttet en kontaktpædagog, den første tid.

Vuggestuebørn vælger ikke selv at være væk fra de personer, som betyder tryghed for dem. Derfor er det naturligt, at de bliver kede af det, når deres forældre går. Små børn ved ikke, at forældrene kommer igen – det er en erfaring, de skal gøre sig gennem gentagelser.

 

 

Uge 1.

Den første dag, hvor barnet starter, kommer I fra 9.30-10.30, her bliver I budt velkomme og vist tilrette på jeres barns stue. Her holder vi et uformelt møde med jer, hvor vi spørger ind til barnet og fortæller om dagligdagen i vuggestuen. Og de praktiske informationer i forhold til at starte i institution. Det er vigtigt, at vi kender barnets vaner, hvad der gør dit barn trygt, m.m. En god indkøring er af stor vigtighed for både forældre og børn. Mens forældrene er i institutionen, vil personalet forsøge at skabe en god kontakt og relation til barnet.

Anden dag er en gentagelse af første dag, hvor pædagogen igen forsøger at skabe en god kontakt/relation til barnet. Og der aftales med forældrene. hvornår barnet er klar til at være alene i institution for en kort stund. (10-15 min).

Tredje dag kan I forlade barnet i en kort periode (10-15 min). I vil blive fulgt op i det kreative/sprog værksted, så vi kan få fat på jer, hvis det bliver nødvendigt. På denne måde vænner barnet sig til, at selvom I forlader det, vender I tilbage igen

Derfor er det vigtigt, at få sagt farvel til barnet, selvom det bliver ked af det. Hvis forældrene pludselig forsvinder, mens barnet ser den anden vej, kan det blive bange for at se væk en anden gang og for at give slip på sine forældre. Nogle børn reagerer ikke ret meget på, at forældrene går, mens andre bliver meget kede af det.

For barnet er det ligeledes vigtigt, at I signalerer, at I er trygge ved at afleverer barnet og ved det nye, der skal ske. Vi trøster barnet og er omkring det. Hos nogle børn kommer reaktionen først efter et stykke tid.

På fjerdedagen kan barnet være lidt længere tid ”alene” i institutionen, her vil vi eventuelt alt efter hvordan barnet reagere forsøge at tilbyde det et måltid mad.

Den femte dag kan barnet prøve at sove i institutionen for første gang. Dagene begynder så småt at blive rutine og afspejle barnets normale dagligdag i vuggestuen.

 

 

Uge 2:

vi fortsætter med at forlænge vuggestuedagen gradvist alt efter, hvordan jeres barn takler alt det nye og stadig i tæt samarbejde og dialog mellem forældre og personalet.

Indkøringen foregår altid i tæt samarbejde mellem forældre og personalet på stuen og kan godt afvige fra ovenstående. Da børn reagere meget forskelligt på det at starte i vuggestue.

I den første tid, når barnet skal indkøres i vuggestuen, får det tildelt en primærpædagog. På grund af mødetider mv., skal både barn og forældre dog langsomt introduceres til resten af stuens personale og senere resten af husets personale. Den foreslået mødetid 9.30 er vejledende, der kan ved behov aftales en anden tid således at barnets soverytme bliver tilgodeset.