Pædagogiske pejlemærker

Med fælles pejlemærker i Københavns kommunes institutioner får vi et fælles sprog og et fælles værdigrundlag for vores samarbejde med børn, unge og forældre. Forskning viser, at et fælles værdigrundlag er essentielt for udvikling af et positivt lærings- og udviklings miljø for alle børn. De voksnes tilgang og holdning har en direkte målbar effekt på børnene og fælles retning og forståelse virker fremmende på udviklingsmulighederne. Dette gælder for børn generelt, og det gælder i høj grad for børn i udsatte positioner.

 

 

Udgangspunktet for personalet i vores vuggestue Sjællandshuse er at være positive, venlige, professionelle, smilende og imødekommende voksne. Dette skal være med til at skabe tryghed for børn og forældre hver dag. Samt er sundt og godt arbejdsmiljø for børn og voksne.