Larver

Marie

Pædagog, 32 timer. Marie har været ansat i vuggestuen siden maj 2017. 

 

 

Pernille

Pædagog, 32 timer. Pernille har været ansat siden september 2020.

 

 

Michael

Medhjælper, 35,5 time. Michael har været ansat i vuggestuen siden august 2018. Michael har også tidligere være ansat i vuggestuen.