Inddragelse af forældrene i arbejdet med de pædagogiske lærerplaner

Vi har valgt at inddrage et kapitel fra bogen, pædagogiske læreplaner -120 aktiviteter til dagtilbud, skrevet af Louise Bak Olesen, del 3, som en kobling til vores udarbejdelse af vuggestuen Sjællandshuse læreplaner.
Vi mener, at forældreinddragelse i lærerplanerne kan styrke barnets udviklingspotentiale.
Vi mener også at forståelsen for det pædagogiske arbejde, samt de læringsprocessor børnene gennemgår i vuggestuen højnes, ved at skabe et samarbejde med forældrene omkring lærerplanerne, hvor forældre aktivt kan deltage i udviklingen af deres barn.

Nedenfor præsenteres en række skemaer, der henvender sig direkte til forældregruppen, og som vi opfordre forældre til at læse og tage stilling til.

 

 


Alsidig og personlig udvikling er…

…. At støtte barnet i udviklingen af en positiv og sikker selvfølelse, hvor barnet tør udfolde sig uanset niveau af færdigheder i den pågældende aktivitet.

 


Som forældre kan I hjælpe ved at:

 • Styrke barnets selvhjulpen hed. Det kan I gøre ved at lade barnet gøre flest mulige ting selv og inddrage barnet på en legende måde i dagligdagens gøremål.
 • Møde barnets ud fra dets livssyn, hvilket vil sige at sætte sig i barnets sted og prøve at leve sig ind i, hvordan barnet oplever situationen, og derved større det i at sætte ord på følelser og oplevelser.
 • Støtte barnet i dets identitetsdannelse – det vil sige det opfattelse af: ”hvem er jeg” Det kan for eksempel gøres ved at tale med barnet om navn, alder familiemedlemmer, venner og kæledyr. Lav evt. et fotoalbum med billeder eller et stamtræ, som I kam tale ud fra.
 • Lav en forhindringsbane, der udfordre barnet ud fra, hvad det finder spændende. Hvis jeres barn er ved at lære at kravle op på stolen, kan I lave en forhindringsbane med flere stole, hvis barnet elsker at hoppe, kan I lave en bane ud af hynder eller stole, som barnet skal hoppe ned fra. Tag udgangspunkt i barnets interesse og udvikling.

 

Hvorfor er det vigtigt?

Alsidig og personlig udvikling handler om, at barnet opbygger en sikker identitetsdannelse. Her har det brig for at blive set som det menneske, det er. Det vil sige, at barnet skal føle sig værdsat og betydningsfuld for de mennesker, der omgiver det. Det der derfor vigtigt, at barnet oplever, at den voksne er nærværende og møder barnet ud fra dets livssyn.

 

 

 

Sociale kompetencer er…

… At barnet udvikler evnen til at indgå på en god måde i samspil, med andre mennesker.

 


Som forældre kan I hjælpe ved at:

 • Lege give-tage-lege med barnet i vuggestuealderen. Barnet i børnehavealderen skal støttes i lege, hvor det forhandler, går på kompromis og samarbejder.
 • Følge barnets initiativer i legen og støtte barnet i udviklingen af fantasi og dramatisering.
 • Tale med barnet om følelser, kropsudtryk og mimik, fx: ”hvordan ser man sur ud?”, ”hvordan ser man glad ud?” osv.
 • Læse billedbøger om følelser, tage fotos af jeres ansigtsudtryk og tale ud fra disse.
 • Tale om situationer, hvor barnet oplevede em god relation til et andet barn eller en voksen. Hvad gjorde denne relation god?
 • Tale om situationer, hvor barnet oplevede en konflikten og tale om, hvordan konflikten blev løst. Kunne konflikten være undgået eller løst på andre måder?

 

Hvorfor er det vigtigt?

Barnets sociale kompetencer udvikles i fællesskabet med andre børn og voksne, hvor barnet gør sig erfaringer med at være sammen med andre. Dette har stor betydning for barnets trivsel og generelle udvikling, da det er i fællesskabet, at barnet opnår muligheden for at udfolde sig gennem leg, forhandling og samarbejde.

 

 


Sproglig udvikling er…

… At barnet udvikler kommunikative kompetencer, hvor det kan udtrykke sig og kommunikere med andre. Dette sker både genne, det talte sprog, kropssprog, mimik og billedsprog.

 


Som forældre kan I hjælpe med:

 • Sætte ord på handlinger sammen med barnet. Eksempelvis: ”Vil du give mig to orange gulerødder?” eller ”Du får den røde bluse med lange ærmer på i dag”
 • Lege med sang, rim og remser og finde på ord der rimer.
 • Læse højt sammen med barnet. Lad gerne barnet fortælle ud fra billederne i bogen.
 • Støtte barnet i at bruge sproget, når det udtrykker følelser eller behov. Hvis barnet endnu ikke kan tale, kan I hjælpe barnet ved at sætte ord på handlingerne for det.
 • Give barnet små opgaver, når I handler ind i supermarkedet. Eksempelvis kan I sige til barnet, ”du skal hente en mælk og en agurk og lægge det ned i vores indkøbskurv”. Tal ligeledes med barnet om, hvordan de enkelte varer ser ud – farver, antal, størrelse m.v.

 

Hvorfor er det vigtigt?

Alle børn er sproglige forskellige, hvilket betyder, at barnets sproglige udvikling foregår i barnets eget tempo, der kan variere fra barn til barn. Det er dog afgørende, at barnet oplever sproglige miljøer med andre børn og voksne, hvor det har mulighed for at lære af andre og udvikle egne sproglige kompetencer.

 

 

 

Krop og bevægelse er…

… At lave bevægelseslege, der stimulerer barnets motorik og primære sanser.

 


Som forældre kan I hjælpe med:

 • Lege bevægelseslege med barnet, hvor I blandt andet bevæger hovedet i forskellige retninger (op, ned og til siderne).
 • Klatre, krybe, kravle, hoppe, bryde, trække, svømme, løbe og trille sammen med barnet.
 • Massere barnet med hænder eller bolde. Fortæl barnet, hvilken kropsdel du masserer.
 • Give jeres barn svingture og lave andre lege, hvor barnet drejer rundt, som for eksempel en drejetur på gyngen eller dans, imens i drejer rundt.
 • Grave huller i sandkassen og begrave jeres fødder eller sandlegetøj i sandet. Motiver barnet til at grave både med hænder og skovle.
 • Tale med jeres børn om kroppen. ”Hvorfor har vi øjenvipper?”, ”hvordan ser man ud når man fryser?”, ”hvor mange tæer har vi?”, ”er benene eller armene længst?” m.v. brug gerne målebånd eller andre rekvisitter.

 

Hvorfor er det vigtigt?

Bevægelseslege giver barnet kropslige erfaringer samt viden om kroppens muligheder. Barnet udvikler ligeledes fortrolighed med sin krop, når det stimuleres med varierede og tilpassede bevægelsesudfordringer.

 

 

 

Natur og naturfænomener er…

… At barnet skaber kropslig og sansemæssig læring i og om naturen.

 


Som forældre kan I hjælpe ned at:

 • Undersøge og snakke om træer, blomster, blade og andre planter. Så frø og planter sammen.
 • Finde små og store dyr i skovbunden, haven eller på bondegården. Læs om dyrene i børnebøger, og undersøg den i forstørrelsesglas. Tal ligeledes med barnet om, hvordan man passer godt på dyr og planter.
 • Tage på tur til stranden og soppe eller medbringe fiskenet til at fange små krabber eller fisk.
 • Gå ud i al slags vejr og snakke om, hvordan de forskellige vejr situationer opstår (”Hvorfor sner det? Hvor kommer regn fra? Osv.) I kan også lave en vindmølle eller en regnmåler.
  Samle nedfaldne blade og lave en bladkrans eller lave et billede af indsamlede blade fra skovbunden.
 • Tale med jeres barn om, hvilket tøj man har på i de forskellige vejr situationer. ”Hvad tager vi på, mår det regner”, ”Hvad tager vi på, når vi skal bade i havet?” osv.

 

Hvorfor er det vigtigt?

Naturen udvikler barnets naturvidenskabelige forståelse. Barnet lærer om naturen, når det oplever naturen med alle sine sanser.

 

 

 

Kulturelle værdier og udtryksformer er…

… At præsentere barnet for forskellige kulturelle tilbud og værdier samt kunstneriske måder at udtrykke sig på.

 


Som forældre kan I hjælpe ved at:

 • Lege med ler, modellervoks, trylledej, pap, tuscher, maling, fedtfarver, perler m.v. Det er vigtigt, at I er nysgerrige på barnets måder at udtrykke sig på.
 • Tage på ture til blandt andet museer, teatre og biblioteker. Præsenter også barnet for forskellige madkulturer og andre måder at leve på.
 • Spille på musikinstrumenter, danse, synge, læse bøger, lave teater og dukketeater.
 • Se videoklip på YouTube eller i tv om andre kulturer og tale om forskelle og ligheder. I kan tale med jeres barn om, hvordan man lever i for eksempel Grønland eller Kina. Se på et verdenskort, og tal om hvor Danmark ligger i forhold til andre lande. Hvilke lande ligger tæt på, og hvilke lande er længere væk?

 

Hvorfor er det vigtigt?

Jo flere varierede kulturelle udtryksformer barnets præsenteres for, jo mere varieret bliver dets opfattelse af sig selv, af andre mennesker og af verden.