Barnets alsidige personlige udvikling

I vuggestuen Sjællandshuse arbejder vi med udgangspunkt i børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og ser børn, er vigtige for de drømme og ønsker, børn har. Samtidig med, at børn skal have mulighed for at opleve sig selv som afholdte og værdsatte individer, der er beskyttet af et fællesskab, skal de også lære at se og forstå samspillet og de konflikter, der kan opstå med andre – både børn og voksne.

 

Børnene skal både kunne mærke deres egne grænser – kunne sige til og fra – og på samme tid indgå som en social del.

 
I Vuggestuen Sjællandshuse arbejder vi med at styrke barnets personlige udvikling, ved at være anerkendende i vores samspil med børnene. Vi er opmærksomme på at tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt i hverdagen og på, at børnene danner betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. Dette gør vi blandt andet ved, at rammerne i vuggestuen er indrettet således, at det enkelte barn har mulighed for at mærke og vælge, hvad han/hun vil beskæftige sig med og fordybe sig i. Dermed gives der plads til, at det enkelte barn kan udfolde sig som en selvstændig, stærk og alsidige person, der selv kan tage initiativ. Endvidere skaber dette mulighed for, at barnet oplever sig selv som værdifuld deltager i og medskaber af et socialt, kulturelt og meningsfyldt fællesskab.

 
Børn har behov for at lære at tackle de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet; lige fra engagement, glæde og venskab til behovsudsættelse, vrede og konkurrence. Når vi i vuggestuen arbejder ud fra et anerkende princip, hjælper vi barnet med at sætte ord på de mange forskellige følelser samtidig med, at vi viser barnet, at dets følelser er tilladte og at det barnet oplever, er virkeligt. Dette er med til at hjælpe barnet med at omsætte de følelsesmæssige erfaringer til adfærd.

 
I vuggestuen giver vi barnet mulighed for at udfolde sig og afprøve sine potentialer. Dette gør vi ved at skabe rammer for, at barnet kan forfølge små ideer og skabe egne projekter. Dermed oplever barnet, at de børn og voksne som de er sammen med i vuggestuen, anerkender dem for deres indsats, hvilket er med til at styrke barnets selvværd.

 

 • Trivsel og tryghed mener vi er en væsentlig forudsætning for en sund og alsidig udvikling hos barnet.
  • Vi gør vores bedste for at hvert enkelt barn får dækket sit behov for nærhed med en voksen.
  • Vi udarbejder trivselsskemaer, hvorfra vi kan lave handleplaner for børnene, for på den måde at sikre den gode trivsel og udvikling
 • Vi ønsker at ethvert barn skal føle sig accepteret og værdsat.
  • Vi ser positivt på det enkelte barn og er anerkendende i vores tilgang
  • Vi ønsker at barnet oplever, at have en værdi i sig selv i et fællesskab. Samtidig hjælper vi barnet til at lære at håndtere samspillet og de konflikter, der kan opstå i fællesskaber
  • Vi viser hvert barn, at vi kan lide det, ved at være omsorgsfulde og nærværende voksne.
  • Vi støtter og hjælper barnet til at lære at mærke og håndtere egne følelser.
  • Vi bestræber os på, at aflæse og forstå barnets intentioner.
 • Vi skaber nye spændende udfordringer for hvert enkelt barn.
  • Vi stiller alderssvarende krav til fx selvhjulenhed
  • Vi tager udgangspunkt i barnets udviklingsniveau. Derved har barnet det største succeskriterier.
  • Vi leger på tværs af stuer og alder
  • Vi motiverer og støtter barnet i at søge nye spændende udfordringer
  • Vi støtter op om og følger barnets initiativ
 • Rutiner og strukturer er vigtige for barnet
  • Vi arbejder med genkendelige strukturer, som barnet trygt kan agere i
  • Vi har stabile og genkendelige voksne som kender barnets behov.

 

 Dokumentation:

 

 • Foto - ophæng på stuer, på fællesareal samt legeplads
 • Tegninger, malerier samt andre kreationer ophængt på stuer eller legeplads
 • Læreplaner
 • Daglig forældrekontakt og dialog - barnets fortælling
 • Topi