Kultur, udtryksformer og værdier

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, vi definerer vores eget kulturelle ståsted, og genkender vores egne kulturelle rødder.

Mødet med andre menneskers udtryk og ikke mindst med voksne, der kan formidle kunst og kultur, kan være med til at sætte gang i en udvikling af barnets kulturelle udtryksformer. Gennem oplevelser af kunst og kultur får børn inspiration til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder.

 
Vuggestuen kan tilbyde barnet skabende og kreative aktiviteter, hvor det kan undersøge og eksperimentere med forskellige materialer og redskaber. Vi har et kreativt rum indrettet således, at der kan eksperimenteres med maling, fjer, klister, papir og lim mm. I dette rum har vi mulighed for at stimulere børnenes finmotorik, give dem en forståelse for former og farver og børn og voksne har mulighed for sammen at bruge fantasien og skabe noget kreativt.


Barnet har en medfødt musikalitet.

Musikalitet er derfor noget, alle kan udvikle igennem en miljømæssig stimulering. Gennem musikalsk aktivitet, sang og leg fremmes barnets musikalske adfærd og oplevelsesevne. Vi giver børnene musik oplevelser både inde og ude på legepladsen.

 

I hverdagen bliver der på alle stuerne spillet musik og sunget sange. Musik er i sig selv en kulturel udtryksform, der spejler tid og traditioner. Musik er en tradition, der gives videre; et redskab, der bruges med fokus på den sanselige oplevelse og samspillet børnene indbyrdes og mellem børn og de voksne.

 

Som tidligere skrevet er vuggestuen en gammel institution, der gennem tiderne har skabt mange traditioner. Vi holder fast i traditionerne for at være en del af den kulturarv, der gerne skulle viderebringes fra generation til generation.

 

 • Vi værner og arbejder for en sund, udviklende og tryg børnekultur.
  • Vi voksne er gode rollemodeller for børnene i Sjællandshuse.
  • Det er med tiden blevet naturligt, at børnene er kulturbærere for den gode sociale adfærd, der er i vores institution. Personalet støtter kulturen ved at fastholde den gode empatiske stemning, der er blandt børn og voksne og hjælper børn, der har behov for det.
  • I børnekulturen ligger der, at det for børnene meget hurtigt, er naturligt, at vi er søde ved hinanden. Nye børn finder derfor hurtigt ud af hvordan vi omgås hinanden og hvordan vi kan sige til og fra, uden at overtræde andres grænser, både med og uden sprogkommunikation.
  • Børn er aktive kulturskabende individer og vi finder det derfor vigtigt at hvert enkelt barns intentioner får lov at komme til udtryk.
 • Fri leg
  • Kultur af børn skabes af børn – det vil sige, at det, der foregår børn og børn imellem. Dette betegnes bredt som legekultur.
  • Børnenes legekultur kommer til udtryk gennem børnenes frie leg, hvor selve legen er mål i sig selv. Børn skaber deres egen legekultur gennem de aktiviteter, de sætter i gang. Derfor spiller legekulturen og den frie leg en væsentlig rolle for den pædagogiske kultur i Sjællandshuse, da pædagogerne gennem børns leg kan blive klogere på, hvordan børnegruppen tænker og agerer.
  • Vi har udklædningstøj, som børnene frit kan benytte i deres leg.
 • Vi giver børnene kendskab til traditioner og højtider
  • Vi sår karse til påske. Vi præsenterer juletraditioner hele december måned. Vi holder lygtefest med lys i den mørke tid, fastelavn og afholder sommer OL for børnene mv.
 • Vi inspirerer børnene til forskellige udtryksformer gennem kreative projekter
  • Vi maler, tegner, klipper, limer og stiller en masse forskellige materialer til rådighed for børnene, som kan styrke og fodre barnets fantasi.
  • Flere udtryksformer kommer i spil, når børnene får lov til at åbne op for deres kreativitet og sanser, hvorigennem barnet også får skabt noget, det kan dele med andre.
 • Vuggestuens fødselsdag
  • Vi fejrer vuggestuens fødselsdag på legepladsen, hvor vi bliver malet med ansigtsmaling og holder fest på legepladsen
 • Vi giver plads og lærer af hinandens forskelligheder, kulturer, normer og værdier.
  • Vi ønsker at give børnene et stærkt selvværd og gøre dem i stand til at indgå i sociale relationer, altså at danne venskaber på tværs af alder, normer og værdier.
  • Vi i Sjællandshuse forsøger gennem pædagogiske tiltag i vores institution at bygger broer i det flerkulturelle samfund og give børnene indsigt heri.
 • Pædagogerne har et særligt ansvar for at kommunikere og formidle den omgivende samfundskultur til det enkelte barn.
  • Brobygning gennem flerkulturelle perspektiver
  • Arrangementer hvor nationaliteter, normer og værdier mødes på tværs.
  • Vi bruger både i vores sprogarbejde samt i vores kulturfortælling anerkendt børnelitteratur som gennem årtier har præget og fanget børn nysgerrighed og interesse.
     


Dokumentation:

 

 • Foto – ophæng på stuer, på fællesareal samt legeplads
 • Tegninger, malerier samt andre kreationer ophængt på stuer eller legeplads.
 • Læreplaner
 • Daglig forældrekontakt og dialog – barnets fortælling
 • Topi