Sociale kompetencer

Social kompetence udvikles i fællesskab med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer. De vigtige elementer i social kompetence er empati, evne til tilknytning og sociale færdigheder.

Social kompetence er nøglen til fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig i leg, samarbejde med andre om at løse opgaver og mulighed for at realisere drømme.

 

I vuggestuen møder vi barnet med omsorg og respekt, hvilket giver det mulighed for at udvikle konstruktive og nære relationer til andre. Vi giver plads til, at barnet kan give udtryk for egne følelser og behov samtidig med, at barnet også skal lære at forstår, at andre kan have de samme behov. Barnet skal lære at sætte grænser for sig selv og at kunne sige til og fra, ligeledes skal barnet lære at forstå andres grænser.

Vi skal sikre, at barnet anerkendes og respekteres som den person det er, og at barnet oplever at høre til.

 •  Vi vejleder børnene i at passe på og hjælpe hinanden.
  • De største børn hjælper de mindre børn med at få overtøj og sko af og på i garderoben, når de selv er på- eller afklædt.
  • Vi voksne er tydelige rollemodeller – gennem vores tale, kropssprog og vores anerkendende kommunikation med børn og andre voksne.
  • Vi italesætter børnenes ressourcer overfor hinanden, så børnene får en empati og forståelse for hinandens styrker, alder og udviklingstrin. De større børn får derved også en forståelse for at passe på de små børn, da de små ikke kan de samme ting som dem selv.
 • Vi hjælper børnene til at forstå og acceptere hinanden.
  • Vi vil lærer børnene at være rummelige, åbne og nysgerrige overfor ting og situationer, ved selv at være nysgerrige og rummelige og vise forståelse overfor nye ting.
   • Det gør vi bl.a. ved at sætte ord på det barnet ser og oplever.
  • Børn har behov for at lære at forstå og tackle de mange følelser, der opstår i fællesskabet; lige fra engagement, glæde og venskab til behovsudsættelse, vrede og konkurrence.
   Når vi i vuggestuen arbejder ud fra et anerkendende princip, hjælper vi barnet med at sætte ord på de mange forskellige følelser samtidig med, at vi viser barnet, at dets følelser er tilladte og at barnets oplevelser, er virkelige. Dette mener vi er med til at hjælpe barnet med at omsætte de følelsesmæssige erfaringer til adfærd.
 • Vi ser barnet som en ressource fuld og betydningsfuld deltager i fællesskabet.
  • Det gør vi ved at inddrage barnets ideer i de pædagogiske aktiviteter, der omhandler samarbejde, forhandling og sociale færdigheder. Denne inklusion af hvert enkelt barn betyder, at barnet opnår vigtige erfaringer, når det bidrager med input til fællesskabet, der bliver hørt og anerkendt.
  • Vi laver forskellige aktiviteter og lege, der skal styrke barnets fællesskabsfølelse og sociale kompetencer. Det kan f.eks. være give/tage lege, hvor barnet lærer at deles om legetøj, udsætte egne behov og acceptere andres behov for at deltage.
 • Fri leg
  • Ved leg opstår bl.a. nye relationer på tværs af alder, grupper og udviklingstrin, samt de allerede stærke relationer styrkes.
  • Børnene får mulighed for at følge sine instinkter og fantasi, samt skabe oplevelser på egen hånd.
  • Barnet styrkes i dets gå-på-mod og evne til at tilslutte sig lege og andre fællesskaber.
  • Børn har mulighed for at trække sig fra de fælles aktiviteter og fordybe sig på egen hånd
  • Fri leg er en god pædagogisk platform, som giver pædagogen mulighed for at observere  børnenes indbyrdes relationer og individets sociale kompetence.
 • Vi skaber/styrker relationer gennem aktiviteter
  • De forskellige aktiviteter er lavet med udgangspunkt i de syv læreplanstemaer. En aktivitet kan indeholde elementer fra en eller flere læreplanstemaer.
  • Vi støtter og hjælper barnet til at kunne indgå i aktiviteter.


Dokumentation:

 

 • Foto – ophæng på stuer, på fællesareal samt legeplads
 • Tegninger, malerier samt andre kreationer ophængt på stuer eller legeplads.
 • Læreplaner
 • Daglig forældrekontakt og dialog – barnets fortælling
 • Topi