Krop og Bevægelse

Krop og bevægelse er med til at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder, styrke udholdenhed og bevægelighed, styrkes også deres forudsætning for at udvikle sig.


Vi har bevidst dannet, opstillet rammer og muligheder i hele vuggestuen, som er med til at udfordre børnene til at bevæge sig. Dette ses blandt andet på udformningen af vores tidligere beskrevet legeplads, hvor børnene både har mulighed for at kunne lege stille lege, som for eksempel i vores store natursandkasse eller i det lille tilbagetrukne kolonihavehus, samt mere fysisk krævende lege, på for eksempel vores bakkede græsterræn eller på klatrestativet med rutschebane.

 

I vuggestuen er der nogle hjælpemidler, som er med til at udvikle børnenes motoriske færdigheder. Dette er blandt andet stiger til krybberne, hvor børnene sover samt stige eller taburet, så barnet selv kan kravle op på puslebordet.

På de enkelte stuer er der legeredskaber og møbler, hvor ved børnene kan udfordre sig selv. Som beskrevet under vuggestuens fysiske rammer har vi et stort kuglebassin, som er en motorisk udfordring og ikke mindst en sanselig oplevelse.

Herudover har vi i vuggestuen et gangareal, som kan danne rammen for motorisk udfordrende leg, som for eksempel ”motorik-kufferten”, rutschebanen og løb m.m.

 

Endeligt er der i vuggestuen nogle fysiske rammer, der i hverdagen giver børnene mulighed for at bevæge og udvikle sig motorisk. Vi har mange trapper som gør, at det enkelte barn hurtigt mestre at komme op og ned af disse.

 

Krop og bevægelse er ikke kun en fysiologisk, men også en sanselig tilgang til verden. Bevægelse baner veje for at udforske, afprøve, nyde og forstå det fysiske såvel som det kulturelle miljø og naturen.

 • Vestibulærsansen, taktilsansen og kinæstesisansen er de grundmotoriske sanser, vi arbejder med i barnets motoriske udvikling.
  • Vi stimulerer barnets vestibulærsans gennem øvelser eller aktiviteter hvor hoved og derved balance udvikles og styrkes. Det kan være at gynge, at dreje, trille samt aktiviteter som gør at børnene drejer og bevæger hovedet i forskellige retninger.
  • Vi stimulerer taktiksansen ved at præsentere forskellige stimuli på barnets hud. Det gør vi med forskellige genstande som barnet er i berøring med i løbet af dagen, eller i pædagogiske aktiviteter hvor vi skal røre og fornemme.
  • Vi stimulere kinæstesisansen ved at give barnet rum og udfoldelsesmuligheder til at udforske styrke og afprøve sine kræfter. Vi laver pædagogiske aktiviteter som understøtter og udfordrer barnets udviklingstrin, boldkast, krybe, hoppe, bryde, trække.
 • Vi støtter og stimulerer barnet til at udvikle egen kropsbevidsthed gennem pædagogiske bevægelseslege og motoriske aktiviteter.
  • Sanglege, hvor grovmotorikken og barnets tænkning om kroppen skal samarbejde.
  • Vi har en bred vifte af muligheder til stimulering af grovmotorikken. Med disse tænkes f.eks. rør man kan kravle igennem, madrasser til inde og udebrug, gynger, rutsjebaner mm.
 • Børnene bruger deres kroppe hver dag i praktiske sammenhænge.
  • Institutionen ligger i høj stuelejlighed, hvilket gør, at børnene hver dag får øvet sig på trappegang og får en fornemmelse af niveauer
  • Børnene kravler efter bedste evne selv op og ned fra trip trap stole eller taburetter på stuerne.
  • Børnene kravler efter evne og med støtte fra en voksen selv op på puslebordene.
  • Vi har stiger til vores krybber, så børnene selv kan kravle op, når de skal sove.
 • Vuggestuens legeplads er udformet så den stimulere det 0-3 åriges motoriske udvikling
  • Vores sandkasse er specielt designet til at børnene kan fornemme niveau forskelle og hvorfra små såvel som store kan udfordre sig selv ved hop og klatre.
  • Sandkassen styrker også børnenes taktile sans, når de komme i berøring med sandet.
  • Vi laver vandleg og oplever vandets mange muligheder ved fx at skyde med vandpistoler, lave sæbebobler, vande blomster, lege i vandbassin, bruge vandet til mudderkager og være ude i regnvejr.
  • Legepladsen har et bakket terræn og en bakke op til rutschebanen som skal bestiges før man kan køre ned. Om vinteren bruger vi bakken som kælkebakke.
  • Vi har mange forskellige legeredskaber som er med til at styrke børnenes motoriske udvikling det være sig hoppe dyr, balance løbecykel, forskellige typer gynger og en snorretop
 • Vi har et boldrum/kuglebad, hvor der også er en gynge og rutschebane i.
 • Vi lærer kroppen at kende
  • Gennem dialog med børnene italesættes kroppens funktioner og legemesdele.
  • Gennem sanglege mærker vi kroppen og prøver kræfter med kroppens styrke
  • Vi kigger i bøger
  • Vi spejler hinanden og viser hinanden hvad vores kroppe kan.
   Børn er meget lystbetonede og inspireres ofte af hinandens gøren, derfor har vi fokus på at følge barnets intention og derved styrke barnets lyst til at afprøve kroppens funktioner og muligheder.
  • Vi tegner rundt om kroppen med kridt, når vi er på legepladsen.
  • Vi i talesætter følelser, der er mærkbare reaktioner fra kroppen.
   • Vi er trætte, har energi
   • Vi er sultne/mætte
   • Vi er kolde/varme

 

 
Dokumentation:

 

 • Foto – ophæng på stuer, på fællesareal samt legeplads
 • Tegninger, malerier samt andre kreationer ophængt på stuer eller legeplads.
 • Læreplaner
 • Daglig forældrekontakt og dialog – barnets fortælling
 • Topi