Krav om reflektion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

"Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der- på mangfoldige måder- arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. I valg af metode skal der tages afsæt i den enkelte institutions børne- ungegruppe og øvrige lokale forhold." (fakta fra børne- og ungdomsforvaltningen)

 

  • Vi benytter SMTTE-modellen som en central del, i planlægningen af vores pædagogiske aktiviteter og forløb omkring børnene i Sjællandshuse. SMTTE-modellen mener vi er et solidt didaktisk arbejdsredskab som sikre en høj kvalitet af de aktiviteter og forløb som tilbydes i Vuggestuen Sjællandshuse.
  • Hver stue dokumentere den løbende læring i form af foto, tegninger og fortællinger, både i forhold til konkrete daglige aktiviteter og længere forløb. Disse er tilgængelig på opslagstavler og vægge rundt i institutionen.
  • Vi betragter læreplanerne for en dynamisk ramme for udvikling og læring. Som professionel er det vores opgave at skabe aktiviteter, rum og miljøer, der fanger de enkelte børns interesse og skaber oplevelser, dialoger og mulighed for læring, sådan at de seks lærerplanstemaer bliver levende i hverdagen.
  • Sjællandshuses personale består af et stærk fagligt reflekterende team, hvor fælles refleksion og åben dialog sikre en faglighed i bevægelse i takt med udviklingen i samfundet. Dette gør vi på personalemøder, stuemøder og på de pædagogiske udviklingsdage.
  • Vi afholder ”Åben dør” med ressource teamet hvor vi i et større fagligt netværk kan drøfte små og store problemstillinger samt evaluere på tidligere opstillede fagproblematikker.