Sammenhæng- også i overgange

"Alle børn skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet skal barnet/den unge og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god hverdag" (fakta fra børne- og ungdomsforvaltningen)

 

De fleste forældre ser med en vis uro frem til, at deres barn skal introduceres til at starte i vuggestue. Uroen kan knytte sig til en række forskellige forhold. I mange tilfælde er det første gang, at barnet skal være væk fra det trygge hjem og passes af andre i længere tid. Det indbefatter, at man som forældre må give slip på barnet, og overlade det til mennesker man ikke kender særligt godt.

 

Personalet har til opgave, gennem åben dialog og imødekommenhed, at skabe trygge rammer for hele familien. Hvis man som forældre viser barnet, at man er tryg ved institutionens personale, er det lettere for barnet at acceptere vilkårene.

Det er vigtigt, at forældrene fortælle personalet om barnet. Hvad kan barnet lide og ikke lide? Er der særlige ritualer eller kendetegn? Er der særlige hensyn, f.eks. allergi hos barnet eller i familien? osv.

 

Når barnet indkøres, er det helt normalt, at det reagerer med gråd og fortvivlelse. Det har endnu ikke fået den erfaring, at mor eller far kommer tilbage igen, og henter det.

 

Det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager for det enkelte barn at føle sig tryg ved at blive afleveret i vuggestuen. Vi har i vuggestuen Sjællandshuse udarbejdet en plan for indkøring af nye børn, denne plan bliver udleveret den første dag, når barnet starter.

 
Den næste overgang vil være start i børnehave.

Vi forbereder børnene på forskellige måder: Vi taler om det at gå i børnehave. Ofte har de allerede oplevet større børn fra vuggestuen begynde i børnehave.

 

I løbet af barnets vuggestuetid arbejder vi bevist med selvhjulpænhed og jo flere færdigheder børnene får tilegnet sig inden børnehavestart, des nemmere bliver overgangen til børnehaven. Vi arbejder fx med at kunne tage tøj af og på, hælde op fra kanden til kop og smører brød. På alle stuer forefindes toilet, som børnene bliver tilbudt at benytte.

Børnene hjælper hinanden med at tage tøj og sko af og på. Det kan i vuggestue alderen være nemmer at tage andres tøj af end sit eget pga. af arme og bens længde.

 
Barnet får på sin sidste dag i vuggestuen en stor fotobog med alle de billeder, der er taget af barnet, siden det startede i vuggestue. Billederne er i løbet af vuggestuetiden med til at dokumentere praksis og forskellige mærkedage for barnet. Disse bliver løbende hængt op på stuerne og rund i vuggestuen. At lave rigtig fotoalbums har vuggestuen praktiseret de sidste 8 år til stor glæde for børn og forældre.

 

  • Vi vælger at bruge ekstra ressourcer i indkøringsfasen af et nyt barn og dets familie, da vi ser vigtigheden i en god overgang fra hjemmet til mødet med institutionen.
  • Efter 1-3 mdr. vil forældrene blive tilbudt en opstarts samtale.
  • Vi laver overleveringspapir til den kommende institution i København kommune, baseret på barnets ressourcer, da vi mener at alle børn har ret til et ord med på vejen videre i livet.
  • Ved børn med særlige behov, tilbydes forældrene, et møde institutionerne imellem for at kunne skabe de bedste forudsætninger for et vellykket skift.
  • Vi i talesætter og forbereder børnene på det fremtidige skift mellem institutioner.