Sociale relationer

”Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag- og udsatte børn og unge har et særligt behov for at blive set og få omsorg. Alle børn og unge skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse” (Fakta fra børne- og ungdomsforvaltningen)

 

Barnets personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og ser barnet, er vigtige for barnets udvikling og de drømme og ønsker, barnet har.

 

Hos os i vuggestuen Sjællandshuse, er det personalets daglige opgave i det pædagogiske arbejde, at sætte fokus på muligheder, frem for begrænsninger, og at der fokuseres på det enkelte barn og dets kompetencer og styrker i forhold til den kontinuerlige individuelle udvikling. Målet er at skabe et miljø, hvor det enkelte barn føler sig tilpas i et omfang, der begunstiger barnets udvikling, tro på sig selv og nysgerrighed på livet. Det pædagogisk udviklende miljø skal sørge for, at barnet får mulighed for at mestre flere, forskellige færdigheder/kompetencer, så både barn, forældre og pædagogen oplever en udvikling. Ved at skabe et sådan miljø giver vi det enkelte barn mulighed for at bevare sin nysgerrighed, troen på sig selv og oplevelsen af at udvikle sig, ved at kunne mestre flere færdigheder.

 


Vi lægger vægt på, at arbejde med barnets personlige udvikling for på den måde at udvikle barnets selvværd. Selvværd er barnets følelse af sig selv og troen på sig selv.

I Vuggestuen Sjællandshuse arbejder vi med at styrke barnets personlige udvikling, ved at være anerkendende i vores samspil med børnene.

Ved anerkendelse forstår vi

 

 • At blive respekteret og værdsat for den man er
 • At blive mødt ligeværdigt
 • At blive møde empatisk og få omsorg
 • At læse, forstå og handle på barnets intentioner


Når vi anerkender barnet, får det en oplevelse af at være god nok, som det er. Anerkendende pædagogik lærer barnet at lytte til sine egne behov og følelser samt, at barnet oplever og mærker, at hver enkel har ret til sin egen oplevelse, og at alle følelser er tilladte.

Vi ser det som værende vores opgave at sikre, at hvert enkelt barn oplever sig set, hørt og forstået. Dette gør vi ved at være i dialog med barnet, se deres behov og intentioner og handler på disse. Dette kan være basale behov som mad og søvn eller mere personlige behov så som nærvær og omsorg.

 

I vuggestuen har vi faste måltider og de fleste børn sover fra kl. 12.00. Men hvis der er mindre børn eller et større barn, der har behov for en anden rytme, efterkommer vi den enkeltes behov for mad og søvn. Dette vil altid være i samarbejde med forældrene.

 

 • Ved nye børn/indkøring bestræber vi os på at styrke barn/voksen relationen gennem en primær pædagog i starten, som barnets videre relationer kan tage afsæt fra.
 • Vi arbejder ud fra, at den voksne har ansvaret for en god barn/voksen relation og at den voksne er deltagende og nærværende i barnets hverdag.
 • Vi arbejder på tværs af stuerne, hvilket skaber/styrker kendskabet barn/voksen imellem på tværs.
 • Vi inddrager forældre i et tæt samarbejde omkring barnet for at kunne skabe de bedste forudsætninger for barnets udvikling og trivsel
 • Vi ser hvert enkel barn og arbejder ud fra den positive og anerkendende relation.
 • Vi giver omsorg til det enkelte barn og arbejder ud fra en fysisk anerkendelse af barnet gennem kram, trøst mv.
 • Vi støtter/opfordrer det enkelte barn til at deltage aktivt i opgaver, som giver barnet en meningsfuld hverdag.
 • Vi understøtter barnets kompetencer ved at se og lytte til barnets intentioner og støtte op herom.
 • Som arbejdsmetode bruger vi Topi, til gennemgang af barnets sociale kompetencer. Vi evaluere dette på stuemøder/p-møder/p-tur og der laves hvis nødvendigt handleplaner herefter, for at sikre den bedste indsats for barnet.'